Ja pestujem zeleninu na jedenie, nie na predaj.

Ján Šlinský

Zelenina z Agrokruhu je viac než len Bio

Je to zelenina plná chuti a živín, presne ako ju navrhla sama príroda. Pri jej pestovaní berieme ohľad na prirodzené cykly a revitalizujeme pôdu. Použitie umelých hnojív čí akýchkoľvek biocídnych prostriedkov je neprípustné. Do úvahy neprichádza ani použitie ťažkej techniky.

Búrame mýty o Bio/EKO/organickej zelenine. Žiaden certifikát sa totiž nevyrovná okamihu, kedy vám farmár podá ruku, pozrie do očí a ukáže vám, ako pestuje zeleninu, ktorú budete jesť - obaja. U nás rozlišujeme len plnohodnotnú zeleninu a jej umelé napodobeniny.

Naša filozofia

Dnes sa vo svete veľa hovorí o potrebe zmien. A pritom ten najúčinnejší nástroj na vytvorenie lepšej budúcnosti máme v rukách práve my, koneční spotrebitelia. Je ním slobodná voľba.

To, ako sa ako konzumenti rozhodujeme, má obrovský vplyv na celý svet. Zdá sa to prehnané, ale ukážme si to na príklade papriky. Na našom trhu sú dve možnosti:

A

Kúpiť napodobeninu papriky, ktorá je k dispozícii celoročne vďaka chemikáliám. Býva pestovaná v monokultúrnych spoločenstvách, výživa je jej dodávaná umelo a vedie k úplnej degradácii pôdy a vyplytvaniu vody. Netreba zabúdať ani na transport a balenie takéhoto produktu. O čerstvosti tak nemože byť ani reč.

B

Kúpiť papriku od lokálneho pestovateľa zeleniny, vypestovanú bez chémie a v súlade s trvaloudržateľným poľnohospodárením. V preklade to znamená pestovať takým spôsobom, aby to bolo možné na danom mieste donekonečna. Ako v kruhu. Jednoducho v súlade s prírodou.

“Zelenina ako zdraviu prospešná a nenahraditeľná zložka výživy človeka nesmie byť pestovaná s použitím jedov, hrubej sily a bezcitnej vypočítavosti.” J.Šlinský

Pripojte sa k našim členom a odoberajte aj vy najkvalitnejšiu BIO zeleninu na slovenskom trhu

Ako si objednať zeleninu z Agrokruhu?
Ako člen uzavretej skupiny pravidelných odberateľov. Funkčnou jednotkou systému Agrokruh je malá rodinná farma, dodávajúca zeleninu 64 4-členným rodinám. Aby mal farmár istotu odbytu, pestuje konkrétnu zeleninu pre konkrétnych ľudí podľa ich konrétnych požiadaviek.
Ponuka vyrovnáva dopyt a nič nevyjde navnivoč. Ako?

Do skupiny sa dá dostať jednoducho. Prvým krokom je nezáväzné vyplnenie “kalendára”. Ak ste sa zatiaľ nezamýšľali nad svojou spotrebou a neviete presne zadefinovať množstvá jednotlivých druhov zeleniny, nevadí. Stačí napísať počet členov v domácnosti a kalendár sa vyplní sám podľa odporúčaní výživových expertov.

Ak máte konkrétnu predstavu, môžete ju rozpísať do detailov na jednotlivé týždne v roku. Nezáväzne. Vyplnením kalendára napomáhate vzniku jasnejšieho obrazu o spotrebe zeleniny na Slovensku a taktiež vzniku nových fariem. Farmárovi zvažujúcemu cestu Agrokruhu tak uľačíte rozhodovanie zadefinovaným vysokým dopytom a kruh sa uzavrie.