Agrokruh

Automatizácia šetrná k prírode

Prečo Agrokruh?

“V mojom kruhovom systéme pestovania zeleniny odstraňujeme niekoľko závažných problémov štandardného poľnohospodárstva nielen na Slovensku, vo svete všeobecne. Mojou technológiou napríklad nezhutňujeme pôdu - tým odstraňujeme vzdušnú aj vodnú eróziu pôdy, rušíme monokultúrne celky, neplýtvame vodou, obnovujeme pôdny mikrobióm a podporujeme biodiverzitu. Tak navriaciame rôznorodosť krajinnému celku.”

Na minimálnej rozlohe 2ha dokážeme vypestovať až 24 ton sezónnej zeleniny ročne. Vieme pestovať všetky bežne dostupné druhy - rajčiny, uhorky, papriky, dyne, koreňovú zeleninu či bylinky. Celkovo 52 druhov, a to všetko bez aplikácie akejkoľvek chémie.

Nikto nechce drieť.

“Ako profesionálny zeleninár viem, ako namáhavé je pracovať na poli. Vyštudoval som Záhradnícku fakultu Mendelovej univerzity v Brne a zeleninu som pestoval od roku 1984, aj ako družstevník. Dnes už nikto nechce drieť na roli. Ani ja nie. Preto som vymyslel a zostrojil mostovú technológiu pestovania, ktorá pri dvojčlennej pracovnej sile dokáže obhospodáriť 2ha pôdy. Až 80% prác vykonáva technológia a mne zostáva čas na iné aktivity. To neznamená, že nemusím byť fyzicky na farme, ale popri práci by som mohol na poli trebárs aj kódovať. Keby by som to vedel.” (smiech)

Výhody

Obnovenie pôdneho mikro aj makrobiómu
Podpora biodiverzity
Šetrné prekyprenie pôdy
Zníženie manuálnej pracovnej záťaže o 70%
Nízka spotreba vody a elektrickej energie oproti štandardnému spôsobu pestovania
Inteligentná robotizácia
Automatizácia rutinnej práce
Jednoduchá údržba
Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo
Výsledný produkt je chutný a zdraviu prospešný.

Mostový nosič náradia:

Dôležitá a nevyhnutná súčasť agrokruhu. Mostový nosič náradia pozostáva z ramena - mostovky, ktoré je na jednej strane otočne ukotvené na pevnej podpere usadenej v pôde, a na druhej strane je osadený pohonný agregát, ktorý ramenom okolo tejto podpery otáča.

Na ramene je pohyblivý záves náradia, na ktorý je možné zavesiť náradie vyvinuté špeciálne na tento účel. Jednoducho, predstavte si veľkorozmerné otáčacie rameno, ktoré po pripojení špeciálneho náradia prispôsobeného požiadavkám na ekologické pestovanie zeleniny dokáže vysievať, vysádzať priesady či zemiaky, mulčovať aj kypriť pôdu a mnohé iné práce. Jednoducho, už teraz dokáže spraviť 70% manuálnej práce za vás.

"Eliminujeme eróziu pôdy, odstraňujeme monokultúrne celky, neplýtvame vodou, obnovujeme pôdny mikrobióm a podporujeme biodiverzitu. To znamená, že navraciame rôznorodosť krajinnému celku." J.Šlinský

Špecifikácie:

Rameno má dĺžku 18m a ošetrí 3 kruhy. Základnou jednotkou je Malá rodinná farma s 5-timi ramenami, ktoré spolu obhospodária 15 kruhových políčok - agrokruhov na ploche 2ha.

Ďalšie moduly Malej rodinnej farmy:

- komplexný systém na predpestovanie priesad

- výdajný vozík

- pivnica na uskladnenie zeleniny

... O všetkých sa čoskoro dozviete viac na našom blogu.