Agrokruh

Revolučná technológia na pestovanie zeleniny.

Technológia Agrokruh:

Agrokruh predstavuje agrotechnický most pohybujúci sa okolo centrálneho stĺpu. Podľa potreby sa na záves náradia upevňujú rôzne typy náradia, a ten sa po moste pohybuje, čím vzniká riadok špirálového tvaru. Je poháňaný elektromotorom a vďaka nižšej spotrebe elektrickej energie i vody oproti konvenčnému poľnohospodárstvu umožňuje automatizáciu prác a znižuje manuálnu záťaž až o 70%. Neustále vyvíjame ďaľšie moduly na uľahčenie farmárskeho života, napríklad komplexný systém na predpestovanie priesad či výdajný vozík.

Koncept Malej rodinnej farmy:

- Malá rodinná farma o rozlohe 2ha

- 5 ramien obhospodarujúcich 15 kruhov

- 24 ton zeleniny ročne spomedzi 52 druhov

- nakŕmi 64 4-členných rodín

Poskytujeme

- technológiu

- agronomické know-how

- podnikateľské know-how

Chceme farmárov inšpirovať, aby sa vydali cestou trvalo udržateľného poľnohospodárstva a uľahčiť im to našou rokmi overenou revolučnou technológiou, aj agronomickým a podnikateľským know-how. Premeňme spolu chátrajúcu zem na úrodné agrokruhy! Bez driny!

Prvoradá je pôda:

Na rozdiel od konvenčného pôdoobrábania, systém agrokruhu úplne vylučuje použitie ťažkých mechanizmov, ktoré spôsobujú zhutňovanie pôdy a vznik takzvaného podlažia, vďaka čomu nedochádza k vzdušnej ani vodnej erózii. Zjednodušene, traktory u nás na farme nehľadajte.

Pri pestovaní sa nevyužívaju umelé hnojivá, ani biocídne prípravky. Nežiadúce druhy sú odstraňované mechanicky, a ich zvyšky ostávajú v pôde, čím ju obohacujú ako veľmi dôležitá organická zložka.

20 rokov vývoja a skúšania potvrdilo, že Agrokruh znamená:

Revitalizácia Pôdy
Automatizácia
Zníženie Manuálnej
Práce o 70%
Trvaloudržateľné Poľnohospodárstvo

Zelenina

Zelenina z Agrokruhu je veľmi chutná a výživná práve preto, že je pestovaná v prirodzených podmienkach. Janko Šlinský, autor systému Agrokruh zvykne hovoriavať, že “je viac než len bio”.

Komunita:

Odbyt produkcie prebieha systémom komunitou podporovaného poľnohospodárstva (CSA), ktorý umožňuje vznik návzajom si nekonkurujúcich fariem vo všetkých regiónoch Slovenska. Upevňujú sa medziľudské vzťahy a vznikajú podmienky pre rozkvet agroturizmu. Máme tak možnosť podporiť návrat života na vidiek.

Kontinuita:

Výučba systému agrokruhu na SOŠ pomôže vyškoliť silnú generáciu farmárov pripravených na nové milénium, ktoré prináša zmeny nielen klimatické a už nás núti prehodnocovať doterajšie agrotechnické i agronomické postupy. Revitalizácia pôdy vyžaduje svoj čas, a práve rodinné multigeneračné farmárčenie má veľký potenciál úspechu v budúcnosti.

Vývoj poľnohospodárstva sa dá pre laika rozdeliť do nasledovných období:

Minulosť

Manuálne obrábanie pôdy s primitívnymi nástrojmi.

Orba pluhom s využitím hospodárskych zvierat.

Dnes

Využívanie ťažkej techniky a chemikálií pre masovú produkciu.

Vylúčenie alebo obmedzenie chemikálií pre takzvanú bio produkciu, stále využívajúc ťažké mechanizmy.

Budúcnosť

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo bez chémie či ťažkej techniky, ktorého “problémom” je vysoká manuálna a časová záťaž. Na tento problém máme jasné riešenie - AGROKRUH.

Autor Agrokruhu: Ján Šlinský

Prvú verziu mechanického ramena “zbúchal” takpovediac na kolene a celý život zasvätil jeho zdokonaľovaniu. Súbežne vypracoval agronomické postupy na ekologické pestovanie 52 druhov zeleniny a bylín, a tiež systém jej distribúcie v rámci uzavretého kruhu pravidelných odberateľov, čo má napomáhať vzniku kvalitných medziľudských vzťahov. Zdravá pôda, dobré jedlo a pevné vzťahy sú hlavné piliere systému Agrokruh.

"Zbaviť sedliaka tej mechanickej driny, ktorá je pri ekologickom poľnohospodárstve zagarantovaná, a ktorá veľmi intenzívnym spôsobom dokáže eliminovať to prvotné nadšenie a idealizmus." J.Šlinský