TV programy

TV program je dnes rozšírený v takom veľkom množstve, že bežný divák určite nestíha vidieť všetko, čo by chcel. Čo je vynikajúci zlepšovák pri riešení tohto problému je možnosť nahrávať si viacero programov súčastne, čo je čoraz bežnejšia súčasť balíku, ktorý ponúka televízny operátor. Je to obrovský krok vopred, keď si porovnáme minulosť, kde sa dali programy nahrávať len na VHSky, to je dnes minulosť. Opätovné nahranie, vymazanie a používanie veľkej pamäte je samozrejmosť len v dnešnej dobe. Televízny priemysel sa natoľko rozrastá, snaží sa maximálne vyhovieť pohodliu diváka, aby od televízie neodchádzal a darí sa mu to. Diváci môžu prostredníctvom nahraných programov bezproblémov preskočiť nežiaduce a otravné reklamy. Túto službu som sama využila nespočetne veľakrát a práve ona ma zachránila od kopec času, ktorý by som pri televízii premárnila sledovaním odpadu, ktorého tam je čoraz viac. Na jednej strane sa mi nepáči, ako je všetko vysielané strojené a hrané na našu psychiku prostredníctvom psychológov, ktorí sa v jednom kuse aktívne zapájajú do vecí, ktoré sa neskôr odvysielajú a podieľajú sa na ich tvorbe ale na druhej strane, spĺňajú svoju prácu a ide im to. Je to však v neprospech samotných divákov, ktorí na to neskôr doplatia. Rada si cez deň nájdem čas na pozeranie televízie, no nemám pocit, že sa vysielanie prispôsobuje tomu, čo od vysielania očakáva dnešná mládež, stredná alebo staršia vrstva divákov. Mladí ľudia potrebujú tráviť čas zmysluplne a ak si už nájdu čas na pozeranie televízie, očakávajú televízne programy, ktoré ich nejako obohatia. Preto sa často utiekajú k zahraničným televíziám, ktoré ponúkajú oveľa väčšie množstvo televíznych programov, a ešte väčšie množstvo rozoberaných tém a takisto ich podanie a obsah, ktorý je oveľa viac náučný, ako nám vie ponúknuť domáce vysielanie, do ktorého sa nezmestí všetko čo, čo by sme chceli a odpadu stále pribúda.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Produkty ponúknuté pri založení offshore spoločnosti

Založenie spolocnosti offshore nie je iba podpísanie papierov a začatie podnikania. Každý dobrý podnikateľ vie, že ak sa rozhodne založiť firmu s pomocou profesionálnej firmy, produkty k samotnému založeniu by nemali byť iba bonus.

Predovšetkým ide o to, aby majiteľ k svojmu založeniu dostal ideálne produkty, ktoré mu zabezpečia plynulé fungovanie a zároveň „horúcu linku“ vždy, keď to bude potrebovať. Čo teda môžu spoločnosti zaoberajúce sa založením offshore spoločnosti ponúknuť svojim klientom ako doplnkové produkty? Vybrali sme tie najzákladnejšie.

Medzi prvé produkty, ktoré by mal obsahovať nejeden balíček založenia offshore spoločnosti je medzinárodné daňové poradenstvo. Je pomerne dôležité poznať jurisdickiu danej krajiny, nakoľko je potrebné začleniť cieľ podnikania do správnej oblasti. Firma by mala odhadnúť, aké dopady na začínajúcu fimu budú mať transakcie uskutočnené majiteľom firmy ale aj to, aké prvky daňovej optimalizácie majú tie ktoré krajiny. Poradenstvo je dôležité aj z pohľadu domácich zákonov, preto by pracovníci firmy svojmu klientovi mali poskytnúť aj odpovede na otázky, ako je to tu doma s daňami. Odborný názor je to, začo platíte pri využití týchto služieb.

Podporné služby

Medzi ne sa radí napríklad ochrana anonymity. Tá spočíva vo využití služieb menovaných akcionárov, teda špecilistov, ktorí figurujú ako majitelia či konatelia, avšak firmu vedú podľa pokynov klienta. Firmy zakladajúce offshore spoločnosti poskytujú ako svoj produkt aj vytvorenie virtual officu, teda obchodnú virtuálnu adresu. Táto adresa slúži najmä ako obchodná adresa, kde je zriadený fax, emailová schránka a telefón. Pomôcť by mali firmy pri zakladaní spoločnosti s registráciou pre daňové účely, učtovníctvo a daňové priznania, chýbať by nemali ani prekladateľské služby. Ak zaregistrujete firmu v zahraničí, slovenskú stranu treba na túto skutočnosť upozorniť. Táto služba ponúka aj legalizáciu a overovanie dokumentov, ktoré sú potrebné na registráciu tu u nás. Výnimka nebude ani pri založení bankového účtu. To, načo sa môžete pri niektorých spoločnostiach spoľahnúť je dokonalé ovládanie bankového trhu a teda zodpovedný výber vhodnej banky pre váš podnikateľský účet.

Pomôcť pri podnikaní a teda doporučením od profi firmy je oboznámenie sa so Societas Europaea – Európska spoločnosť. Je to forma podnikania, ktorá je postavená na práve Európskeho spoločenstva. Uľahčuje voľný pohyb kapitálu po Európskej únii. Nesmieme však zabudnúť, že jedným z jej hlavných cieľov je zjednotenie právnych noriem obchodných spoločností. V skratke – ak chcete presúvať sídlo vašej spoločnosti v rámci EÚ, nemusí to nutne znamenať vždy likvidáciu firmy. SE nebude kontrolovať slovenská úradnícka časť, vždy jej právne záležitosti skúmajú úrady krajiny založenia. Slovenská strana si môže dohľadať informácie. Výhod je však omnoho viac. Práve tie sa dozviete v tejto doplnkovej službe.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ako vyčarovať dobrý pocit v obývačke…

Neviete si rady ako zariadiť vašu novú obývaciu miestnosť? Alebo je vaša obývačka už stará a jednoducho ju potrebujete trošku revitalizovať? Tak či onak, dôvtipným spôsobom prenesenia osobného štýlu do vlastného bývania je výber korešpondujúcej rohovej sedačky. Vďaka službám poskytovaných na každom kroku je dnes kúpa a doručenie takéhoto veľkého kusu nábytku jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Stačí si hoci aj cez internet objednať želaný kus nábytku, čo v našom prípade znamená zadanie do vyhľadávača pojem rohová sedačka, vybrať si čo sa nám páči a pri objednávke zaškrtnúť, že si prajeme tovar doručiť až domov do dverí, prípadne rovno do obývacej miestnosti. Niektoré obchody ponúkajú nad určitou cenovou hranicou aj dovoz zdarma, iné si za to účtujú nejakú cenu.

V závislosti od rozmerov a váhy sa cena doručenia pohybuje od cca 20 eur. Kvalitná rohová sedačka prinesie do miestnosti nový nádych.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Postavte si vlastný dom

Byt sa Vám už zdá nedostatočný ? Radi by ste bývali sami? Bez rodičov? Dospeli ste k rozhodnutiu, že sa pustíte do stavby domu? Práve pre Vás máme pripravených pár užitočných rád.

Prvým z najdôležitejších rozhodnutí, ešte pre začatím stavby domu, je výber pozemku. Tento výber zohráva nezanedbateľnú úlohu, pretože sa rozhodujete pre priestor, v ktorom plánujete prežiť možno celý svoj život. Pri výbere pozemku by ste mali zhodnocovať aký dom chcete. Mali by ste sa oboznámiť s lokalitami, ktoré sú v takej vzdialenosti od Vášho zamestnania, či školy Vašich detí, ktorá Vás nebude nijako obmedzovať. Zamerať sa na také lokality, ktoré ponúkajú rôzne záujmové krúžky, športové tréningy, dostupnosť zdravotných služieb, obchodov a to všetko s ohľadom na dosah MHD.

S výberom pozemku pre Váš budúci dom to nie je treba preháňať, pretože  s veľkosťou stavebnej parcely vzrastá nielen cena, ale aj náročnosť na jej údržbu.

Ďalším krokom, ktorý vedie k stavbe domu je zabezpečenie stavebného rozhodnutia, povolenia pre stavbu Vášho domu. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou a tiež prehlásenie stavebného dozoru, že bude nad uvedenou stavbou domu vykonávať odborný stavebný dozor.  Ak sa proti navrhovanej stavbe domu nevyskytnú akékoľvek námietky, stavebný úrad Vám vydá stavebné povolenie. So stavbou domu však môžete začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Dokončenú stavbu domu môžete začať užívať až po kolaudačnom rozhodnutí . Kolaudačné konanie stavebný úrad začne na podnet stavebníka. V tomto procese stavebný úrad skúma či bola stavba domu zrealizovaná podľa vopred vypracovanej projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V súčasnosti už máte možnosť vyberať si z množstva katalógových projektov. Ak by ani jeden nespĺňal Vaše predstavy, máte možnosť osloviť architekta, ktorý Vám vytvorí dom, o ktorom snívate.

Začnite so stavbou svojho domu či už svojpomocne, alebo na kľúč. Krok za krokom si vybudujte domov!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Crm systém – čo to je?

Customer relationship managment v slovenskom preklade znamená niečo ako manažovanie vzťahov so zákazníkmi. Každý podnikateľ vie, že vzťah so zákazníkom je dôležitý a že sú to práve zákazníci, ktorí by mali byť na prvom mieste.

Preto je starostlivosť o nich práve záležitosťou CRM systémov. Je orientovaný na existujúceho zákazníka, ktorého si chcel spoločnosť udržať a vytvárať ponuky, ktoré budú vyhovovať práve jemu. Na CRM systémy sa využívajú informačné systémy zaznamenávajúce predajný proces od jeho začiatku až po koniec. Teda od prvého kontaktu po konečnú fakturáciu tovaru či služby.

V podstate je to spôsobom ako sledovať vzťah so zákazníkom, na druhej strane meria aj efektivu práce jednotlivých pracovníkov. Zaznamenáva aj problémy, ktoré najčastejšie spotrebiteľ rieši s danou firmou, čo a ako sa následne rieši a ako sa s novými pracovnými postupmi zžívajú noví pracovníci. crm system ale nie je určený na zvyšovanie počtu zákazníkov, skôr na zvýšenie spokojnosti už existujúcich spotrebiteľov tej ktorej značky. Kým v minulosti boli tieto systémy skôr dominantou veľkých firiem, dnes ich využívajú malí a strední podnikatelia bez výnimky.

Hlavné funkcie, ktoré CRM systém má je správa kontaktov a plánovač času, správa nových kontaktov, správa obchodných partnerov, ale aj nástroje tvorby správ pre manažment či nájstroje vzdialeného prístupu k systémom. Základnými funkciami sú zákaznícka linka a servisné centrum, ktoré sa o zákazníkov stará. Informácie v týchto systémoch nájdeme jednoducho a ľahko, pričom nejde len o základné informácie o zákazníkovi. Okrem názvu či sídla firmy tu máme údaje o obrate a odbere, plánovač schôdzok či telefonáty, ktoré prebehli. Pre zábudlivcov sú tu naplánované úlohy, zaznamenanie vybavených či nevybavených úloh. Spätná väzba je tiež dôležitá, preto CRM systémy zaznamenávajú požiadavky a sťažnosti od zákazníka, ich otázky a pripomienky. Tiež CRM systémy dokážu priniesť prehľad o predaji v danom regióne, na určitej pobočke napríklad aj za určité vybrané obdobie.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Odpad Bratislava nova sluzba

Spracovanie biologického odpadu v Bratislave : Nová služba s názvom : Odpad Bratislava

Kvety, lístie, pokosená tráva. To všetko môžeme považovať za biologicky rozložiteľný odpad. Čo ak bývam v hlavnom meste a nemôžem ho jednoducho vyviesť za dom a spraviť z neho prírodný kompost?

Takéto niečo môžu obyvatelia hlavného mesta urobiť, aj napriek tomu, že na balkónoch nemajú žiadnu päť árovú záhradu. Od januára 2006 obyvatelia mesta môže nechať odviesť svoj biologický odpad a to dokonca zadarmo. Týka sa to najmä orezaných konárov zo stromov a kríkov, v prípade lístia či trávy už musia ísť do zberného dvora, kde tento odpad môžu odovzdať.

Kompostovanie na dedinách má svoje výhody, najmä však treba myslieť na znovupoužitie, napríklad pri hnojení. Hoci metskí ľudia nehnoja až v takom veľkom množstve, produkuje sa tu biologický odpad v väčšom množstve. Preto je dôležité využiť služby zo stránky zbavsaodpadu.sk – biologicky odstráni váš odpad.

A aké sú výhody ???

  • Organická hmota zvyšuje priedušnosť a pórovitosť pôdy, nehovoriac o vodepriepustnosti
  • Humus zvyšuje odolnosť pôdy proti okyseleniu,  najmä v oblastiach zo zvýšeným výskytom priemyselných činností
  • Zníženie množstva odpadov /napríklad aj separáciou/ je aj znížením nákladov na jeho vývoz

V neposlednom rade však ide o to, aby sme chránili životné prostredie. Separovanie ako také je prospešné nie len pre dnešnú dobu, ale najmä pre budúce generácie. Stále častejšie sa môžeme stretnúť s trednom nákupu bio potravín, bio zeleniny či ovocia, ktoré je pestované na vidieku a hnojené prírodnými , „podomácky“ vyprodukovanými hnojivami, ktoré nie sú hnojiva v pravom slova zmysle. Čiastočne tak môžeme aj my pomôcť, najmä ak budeme zvyšky z potravín separovať a odnášať do nato určených smetných nádob.

Hlavné mesto sa už dlhší čas zamestnáva myšlienkou na vlastnú kompostáreň. Od roku 2006 hľadá miesto, medzitým však vznikla iniciatíva na komunitné kompostovanie. Ponúka nie len návod nato, ako si doma vyrobiť vlastný vermikompostér, tiež sa zameriava na udalosti a spoločné akcie „nadšencov“ na kompostovanie.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stavebný portál

Pred časom vznikol stavebný portál Akostavat.com. Názov portálu bol inšpirovaný práve otázkou „ako stavať“? Snahou portálu Akostavat.com je ponúknuť bežnému „stavebníkovi“ dostatok kvalitných informácií na to, aby dokázal vybudovať kvalitné dielo.

Logo novovzniknutej stránky vychádza z filozofie rubikovej kocky, pretože aj samotná stavba rodinného domu často pripomína takúto kocku. Skrýva v sebe rovnaké množstvo detailov a najrôznejších technológií, ktoré robia z výstavby rodinného domu ozajstný hlavolam.

Cieľom portálu Akostavat.com je svojim zákazníkom prinášať rady, najrozličnejšie typy a inšpirácie pre ich rôznorodé stavebné realizácie. Jednou zo základných tém pre stavebníka, ktorej sa stavebný portál venuje je fáza hrubej stavby. Táto téma sa viaže predovšetkým k stavbe alebo komplexnej rekonštrukcii rodinného domu.

Akostavat.com prináša najdôležitejšie informácie o rôznych možnostiach aplikácie betónu, o odporúčaných materiáloch, o technológiách výstavby, ale aj o samotnom procese stavby domu. Tento stavebný portál Vám prináša tiež jedinečnú interaktívnu mapu najbližších predajcov, u ktorých máte možnosť spomínané materiály zakúpiť.

Vami vybraného predajcu máte možnosť okamžite kontaktovať! Akostavat.com myslí aj na nich! Každý z nich má priestor sa na stránke prezentovať a takisto predstaviť svoje portfólio. Majú možnosť pridávať aktuality, aktívne upravovať a budovať svoj profil predajcu. Akostavat.com sa snaží poskytnúť Vám dostatok informácií na to, aby ste mali možnosť vybrať si to najlepšie a najvýhodnejšie!

Tento stavebný portál nenecháva nič na náhodu, a preto si pre Vás pripravil prehľadný slovník tých najdôležitejších pojmov, bez ktorých sa na stavbe kvalitný stavbár určite nezaobíde!

Portál sa snaží o prehľadnosť, preto sú všetky poskytované informácie rozdelené do jednotlivých sekcií a kategórií, ktoré Vám pomôžu sa na stránke orientovať a nájsť vždy to, čo hľadáte.

Podľa vhodne zvolených kľúčových slov máte možnosť vyhľadávať odpovede na akékoľvek nejasnosti z oblasti stavebníctva alebo sa môžete so svojimi otázkami obrátiť priamo na odborníka, ktorý Vám veľmi rád odpovie.

Sme tu pre Vás! Tešíme sa na Váš záujem…

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Výživové doplňky od Naturamedu jsou nejlepší, nevěríte? tak čtete.

Zdraví bychom měli věnovat pozornost nejen v dobách, kdy se nám zdravotně přitíží . Právě naopak, zdraví bychom si měli cenit a snažit se ho podporovat v jakékoliv formě prevence. Někdo si vybere pohybové aktivity, někdo raději upraví svůj jídelníček . Důležité je vybrat si cestu, která je pro nás nejen přínosná, ale i příjemná .

Těm, kteří si vybrali cestu ke zdraví prostřednictvím jídla, umíme poradit ! Ryby jsou určitě jednou z důležitých složek pestré a zdravé stravy. Jsou obrovskou posilou pro zdraví ! Kromě toho, že jsou ryby hodnotné díky množství bílkovin, vitamínů a minerálů, jsou také lehce stravitelné a chutné . Častější konzumací ryb, především lososa, tuňáka, makrely, či sradinky přijímáme i dostatek omega-3 mastných kyselin, které nám pomohou naše zdraví podstatně zlepšit .

Omeg?-3 nenasycené mastné kyseliny jsou velmi důležité pro lidský metabolismus. Pokud je náš organismus nemá dostatek, nedokáže v těle bezchybně vytvořit buněčnou membránu . Následně se začnou projevovat zdravotní potíže.

Naopak dostatek omega-3 mastných kyselin snižuje hustotu krve, a tak snižuje riziko mozkové mrtvice. Pomáhají snižovat krevní tlak a napomáhají k odtránení arytmie. Slouží jako prevence rakoviny, zejména rakoviny prsú a tlustého střeva .

Společnost NaturaMed Pharmaceuticals Vám nabízí produkty ve formě tablet, které si zachovávají všechny pozitiva omega-3 mastných kyselin. Všechny produkty jsou přírodní, vysoce kvalitní výživové doplňky. Jedním z  produktů omega-3 od společnosti NaturaMed Pharmaceuticals  je produkt OmegaMarine Forte+ . Společnost NaturaMed Pharmaceuticals ho pro Vás vyrábí z čerstvých surovin a vysoce koncentrovaného rybího oleje, který pochází z lososa. OmegaMarine Forte+ Vám nabízí vše co potřebujete jen ve dvou kapslích. Speciálně pro děti vyvinula společnost NaturaMed Pharmaceuticals OmegaMarine Junior. Pro zdravý vývoj dítěte stačí dvě žvýkací tobolky ve tvaru rybičky denně. Jsou bez jakéhokoliv nepříjemného rybího zápachu a slazené přírodním sladidlem .

Produkty společnosti NaturaMed Pharmaceuticals podporují zdravý vývoj Vašeho mozku, srdce a očí. Posilují imunitní systém, strukturu kostí a svalů lidského těla .

Neváhejte a dejte Vašemu i zdraví Vašich dětí více!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vyskúšajte CRM systém od Eurie

Customer Relationship Management alebo CRM systémy predstavujú taký súbor nástrojov, ktoré podporujú marketing, predaj a zákaznícky servis. Slúžia na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Dôležité pre správne fungovanie CRM systémov je dokonalá znalosť svojich zákazníkov. Pomocou CRM systémov získavajú firmy možnosť udržať si stálych zákazníkov a správnymi marketingovými metódami si získavať nových.

CRM systémy ponúkajú firmám možnosť poznať presné potreby a priania svojich zákazníkov. Spoločnostiam tiež pomáhajú prispôsobovať sa premenlivým podmienkam trhu, pretože v súčasnosti len tak môžu firmy medzi silnou konkurenciou prežiť. Práve preto sa crm system začína postupne uplatňovať v čoraz väčšom počte firiem a spoločností.

CRM Vám pomáha odsledovať zvyklosti a správanie sa jednotlivých zákazníkov a to Vám dáva príležitosť na správne ponuky, v tom správnom čase. Vďaka všetkým informáciám, ktoré s pomocou CRM systémov získate, máte možnosť rozdeliť si zákazníkov do jednotlivých kategórií ako napríklad potencionálny, stály alebo nový zákazník, prípadne zákazník s potenciálom rastu…atď. Zároveň Vám tieto systémy pomôžu odhaliť a upozorniť Vás na tých zákazníkov, ktorí Vás v konečnom dôsledku stoja viac, ako Vám prinášajú.

CRM systémy Vám pomôžu zvýšiť úspešnosť v obchodných príležitostiach a pomôžu Vám získať nových zákazníkov prostredníctvom riadených marketingových kampaní. Zvýšia spokojnosť Vašich zákazníkov a pomôžu Vám si ich udržať. Zefektívnia obchodné procesy a znížia Vaše náklady. Pomôžu Vám s distribúciou jednotných informácií medzi pracovníkov spoločnosti a v neposlednom rade je ich prínosom predovšetkým zvýšenie zisku.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Informace o naturamed- Vaši ceste ke zdraví

Naturamed jsou popřední, na čisťe přírodní báze postavený a pro telo velice potřební výživové doplňky. Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. byla založena v České republice, se zaměřením na prodej vysoce kvalitních omega-3 výrobků, vyráběných v Norsku. Čeští a slovenští zákazníci si nejvíce oblíbili produkt OmegaMarine Forte+, který je v České a Slovenské republice registrován jako potravinový doplněk. Základem výživových doplňků naturamed je rybí olej z tech nejkvalitenjších lososů v Norsku.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Omegamarine forte, Váš štít proti chorobě

Omegamarine forte je výživový doplnok, ktorý sa vyrába v Nórsku. Je to česká firma, ktorá poskytuje vysokokvalitné výživové doplnky na prírodnej báze v Česku a na Slovensku. Mnoho štúdií dokázalo, že omegamarine forte je veľmi účinné a patrí medzi najlepšie na trhu. Až 98% látok sa absorbuje do tela, čo predstavuje výrazne vyššie percento ako u konkurenčných výrobkoch. Každá kapsula navyše obsahuje viac EPA a DHA. Neváhajte a spravte niečo pre svoje zdravie. S výživovými doplnkami omegamarine forte je to tak jednoduché.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naturamed výživoví doplňky

Výživové doplnky sú prostriedok na prevenciu pred chorobami a spôsob ako posilniť svoju imunitu. Medzi najlepšie firmy zaoberajúce sa výživovými doplnkami patrí firma naturamedSpoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. založil v Českej republike nórsky vlastník v roku 2006. Spoločnosť predáva vysoko kvalitné omega-3 výrobky, vyrábané v Nórsku českým a slovenským zákazníkom. Sú to práve zákazníci, ktorých spokojnosť je pre spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. najdôležitejšia. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nájdite ideálnu firmu!

Určite sa každému z Vás stalo, že ste potrebovali niečo opraviť, v niečom poradiť alebo niečo zistiť, no nevedeli ste, kam sa obrátiť. Vďaka nám sa Vám to už nikdy nestane! Katalog firiem je jednoduchý spôsob, ako nájsť firmu, ktorá sa zaoberá Vašou problematikou. Nehľadajte zbytočne na internete predražené ponuky pofidérnych firiem, ale obráťte sa na náš katalóg firiem, ktorý Vám poskytne zoznam firiem, ktoré sa zaoberajú tou ktorou problematikou. Vyberte si z viacerých ponúk tú, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Poraďte si s Vašim zeleným odpadom rýchlo a jednoducho!

Máte veľké množstvo dreva a nestíhate ho spracovať na Vami požadovaný účel? Na Váš problém existuje jednoduché riešenie! Štiepkovače, štiepačky dreva a štiepače sú ťažké stroje na rýchle a pohodlné spracovanie zeleného odpadu kedykoľvek a kdekoľvek. Profesionálne upravené stroje prispôsobené na prácu s drevom, ktoré zaručujú vysoký výkon, najvyššiu kvalitu a jednoduché riadenie aj pre začiatočníkov. Také značky strojov na prácu so zeleným odpadom ako BOXER, GreenMech, Broomate či AMR sú známe a vysoko vážené po celom svete. Nestrácajte svoj čas a energiu rúbaním a pílením dreva zastaralými metódami a začnite pracovať efektívne a jednoducho so strojmi na prácu so zeleným odpadom!

tztu

Posted in Uncategorized | Leave a comment